Back to top

Creating the House of European History

EUROPEISKA HISTORIENS HUS
Katalog
31 jan 2018
356 sidor

Creating the House of European History är en redogörelse för den långa vägen mot inrättandet av vårt museum. I 44 artiklar beskriver 40 författare denna fascinerande och komplicerade utveckling ur mycket varierande yrkesmässiga och personliga synvinklar. De berättar om idéer och utmaningar, ambitioner och tvivel, hinder och lösningar.

Boken gavs ut för att högtidlighålla den första årsdagen av invigningen av Europeiska historiens hus, tillsammans med konferensen Europe Exposed. Den består av fem delar, som beskrivs nedan.

  • Boken finns endast på engelska.
  • ISBN 978-98-846-1972-6
BESKRIVNING
  • Den första delen, Process, handlar om det organisatoriska arbetet med att inrätta ett nytt museum i Europaparlamentets regi.
  • Den andra delen, Building, behandlar byggnadens historia och dess renovering.
  • I den tredje delen, Content, som är den mest omfattande, beskrivs utställningens budskap och några av de viktigaste objekten.
  • Den fjärde delen, Production, lyfter fram allt kreativt arbete bakom kulisserna före museets invigning, från utformningen till översättningen av texterna till 24 språk.
  • Den femte och sista delen, Outreach, rör det förberedande arbetet för kommunikation, undervisning i museet och planering av tillfälliga utställningar.

Den fullständiga versionen av boken finns att köpa i museets butik. Den går också att köpa online här.