Back to top

Europeiska historiens hus

Dr. Constanze Itzel
Other
3 maj 2018
6 sidor

En reservoar för de många och komplexa minnena av Europas förflutna. (pp 54 - 59)

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Europeiska historiens hus öppnade för allmänheten den 6 maj 2017. Dess mål är att uppmuntra människor att reflektera och resonera kring Europas och den europeiska integrationens historia. Vi har talat med enhetschefen Constanze Itzel om svårigheterna med att bygga ett nationsöverskridande projekt på minnen.