Back to top

Besöksguide

EUROPEISKA HISTORIENS HUS
Utställningsguide
6 maj 2017
160 sidor

När du går igenom huvudutställningen kommer du att märka att vi inte berättar varje europeiskt lands historia. I stället vill vi undersöka hur historien har skapat en känsla av ett europeiskt minne och hur den fortsätter att påverka våra liv i dag och i framtiden. Precis som i våra egna liv finns det sådant som vi gärna minns och sådant som vi helst vill glömma. Och en viss händelse kan naturligtvis tolkas utifrån olika perspektiv.

  • 24 språk
  • ISBN 978-92-823-7510-5
BESKRIVNING

Historiska händelser kan naturligtvis ses ur många olika vinklar. Därför finns det ett antal frågor som löper som en röd tråd genom utställningen. På vilket sätt skapar minnet olika syn på det förflutna? Hur påverkar historien våra liv i dag? Vad säger oss det förflutna när vi blickar in i framtiden? Utställningen erbjuder inga färdiga svar. I stället uppmanas du att behålla en kritisk blick och delta i debatten om Europas förflutna och dess konsekvenser för nutiden och framtiden.

Den fullständiga versionen av boken finns att köpa i museets butik. Online köp här.