Back to top

Interactions

EUROPEISKA HISTORIENS HUS
Utställningsguide
6 maj 2017
160 sidor

I den här utställningen presenterar vi olika typer av möten – krig, förhandlingar, handel, mat, konst och utbildning. Genom deras prisma undersöker vi den europeiska historien och det kulturarv den har gett upphov till.

  • Endast engelska
  • ISBN 978-92-846-5813-8
Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Katalogen innehåller följande avsnitt:

  • Inledning
  • Utställningen
  • Möten
  • Utbyte

Den fullständiga versionen av boken finns att köpa i museets butik. En pdf-version finns att ladda ner via Publikationsbyrån.