Back to top

Morgondagens historia på museet. Insamling av berättelser om aktuella händelser för Europeiska historiens hus

Perikles Christodoulou, Simina Bădică, Raluca Bem Neamu, Jitka Mlsová Chmelíková
Artikel
27 mar 2023
17 sidor

Den här artikeln bidrar till den pågående diskussionen om bästa praxis när det gäller att samla in material som är relevant för dagens samhälle och dokumentera historien vartefter den blir till.

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Sådana insamlingar i samtiden är beroende av museiarbetarnas expertis. De identifierar, förvärvar och skyddar aktuella föremål och vittnesmål som kan illustrera och utmana historieskrivningen i framtiden. I den här artikeln presenteras de aktuella insatserna från museet Europeiska historiens hus. Museet är del av ett akademiskt oberoende projekt från Europaparlamentet och öppnade sina dörrar i Bryssel 2017. Det utgör ett bidrag till den pågående diskussionen om bästa praxis när det gäller att samla in material som är relevant för dagens samhälle och dokumentera historien vartefter den blir till. Särskild betoning läggs på historiemuseers viktiga roll i att dokumentera viktiga aspekter av nutiden, med fokus på två nyligen genomförda insatser i parlamentet för att dokumentera coronapandemin och kriget i Ukraina.

I Culture. Society. Economy. Politics - band 2 (2022) - andra utgåvan - "Museums. Communities, and Society" (öppen tillgång)