Back to top

Nå ut till Europa – Europeiska historiens hus i Bryssel

Constanze Itzel
Artikel
1 jan 2019
11 sidor

Ett ”utvidgat” museum – så skulle man kunna kalla Europeiska historiens hus av flera skäl. Den här artikeln diskuterar tre huvudidéer kring temat. För det första, hur kan museets europeiska karaktär beskrivas? För det andra, hur är museet förankrat i rummet, både i sitt lokala landskap och i ett vidare europeiskt rum? För det tredje, hur rekontextualiseras det europeiska kulturarvet på museet?

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Publikationen är frukten av det internationella seminariet ”Museer och identiteter”, det andra internationella seminariet i serien ”Att planera ett utvidgat museum”, som organiserats av Kung Johan III:s palatsmuseum i polska Wilanów.

Publikationen ”Museer och identiteter. Att planera ett utvidgat museum” är den 20:e volymen i publikationsserien Muzeologia, som getts ut med ekonomiskt stöd av specialprojektet ICOM, Kung Johan III:s palatsmuseum i Wilanów, Nationalmuseum i Kielce, MOCAK (Museet för nutidskonst) i Kraków samt Krakóws saltverksmuseum i Wieliczka.