Back to top

När väggar talar!

Europeiska historiens hus
Utställningsguide
28 jun 2022
248 sidor

Från propagandan under världskrigen och kalla kriget till explosionen av kulturutbyte, turism och framväxten av många olika sociala rörelser efter andra världskriget – utställningen ”När väggar talar” visar komplexa lager av både splittring och enhet i Europa, genom ett urval affischer från den samling som finns i Europeiska historiens hus.

Tillgängliga format och språk
BESKRIVNING

Illustrerade affischer började användas i Europa i slutet av 1800-talet. De återspeglar en alltmer kommersialiserad värld och senare även politiska och ideologiska konflikter. Affischer är visserligen kortlivade och tas fram för ett visst tillfälle, men många element används om och om igen och ger återklang i dagens kulturella medvetande. Från propagandan under världskrigen och kalla kriget till explosionen av kulturutbyte, turism och framväxten av många olika sociala rörelser efter andra världskriget – komplexa lager av både splittring och enhet i Europa visas genom ett urval affischer från historiehusets samling. De speglar hur det offentliga rummet i europeiska städer har utvecklats och omvandlats.

Katalogen innehåller följande avsnitt:

  • Europa och affischer: en visuell historia
  • Kaos och enhet
  • Spärrar och förbindelser
  • Aktivism och protest
  • Efter affischen?
  • Kan väggar tala? Utbildning och utåtriktad verksamhet

Den fullständiga versionen av boken finns att köpa i museets butik.

Boken finns endast på engelska.

ISBN 978-92-846-8797-8