Back to top

Slit och släng - Historien om en modern kris

Christine Dupont, Stéphanie Gonçalves & Emma Teworte
Utställningsguide
19 jan 2023
256 sidor

 ”Slit och släng” är ett projekt som lyfter fram avfallets dolda historia i Europa. Samtidigt betonas avfallets betydelse som uttryck för samhällsförändringar. ”Slit och släng” börjar med den industriella revolutionen, tar oss vidare till de svåra förhållanden som rådde under krigen, fortsätter med efterkrigstidens ökande konsumtion och slutar i dagens ofattbara avfallskris. Den visar hur mycket vår avfallshantering har förändrats under åren, och hur vi tänker eller inte tänker på avfall. Det förflutna hjälper oss att förstå att dagens kritik och de högljudda kraven på förändring är relevanta och meningsfulla.

BESKRIVNING

Den fullständiga versionen av boken finns att köpa i museets butik. (Boken finns endast på engelska.)

Hur kan vi berätta avfallets historia utan att först förstå hur situationen ser ut i dag? Hur kan vi tala om avfall utan att tala om de människor som hanterar det? Hur kan man skapa en utställning om avfall utan att involvera de verkliga experterna?

De som ansvarar för avfallshantering och avfallsminskning i Bryssel bjöd in oss och delade med sig av sina kunskaper.

ISBN 978-92-846-9638-3