Back to top

Rastlös Ungdom

Att växa upp i europa, från 1945 till i dag

(UTSTÄLLNINGEN AVSLUTADES 2020)

Under de senaste 70 åren har unga i Europa gått från att vara en grupp som drabbades av historien till att bli dem som faktiskt skriver historia. Den här utställningen skildrar fyra generationer unga som var och en växte upp vid avgörande tidpunkter i den europeiska historien: sent 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Den visar hur dessa ungdomar upplevde sin uppväxt – från utbildning och jobb till hur de formade sin identitet och fann kärleken.

Sådana erfarenheter påverkas självklart också av rådande politik, samhällsklimat, kultur och ekonomi. Att vara ung i ett välmående och fritt samhälle skiljer sig avsevärt från att växa upp under fattigdom eller politiskt förtryck.

Över hela Europa valde unga att bryta med sina föräldrars värderingar och betraktade sig i stället som en särskild generation – ”min generation”. De skapade sin egen kultur med egna värderingar – värderingar som ungdomarna var redo att kämpa och till och med dö för.

Men även om utställningen handlar om ungdomar är den inte bara till för dem. Alla har vi en gång varit unga, och även om den tiden tynar bort tappar vi sällan helt bort den.

Videogalleri 1 – Historierna bakom föremålen

Videogalleri 2 – Historierna bakom föremålen

Europas tysta generation?

Den revolutionära generationen

Mellan hopp och förtvivlan

Generation jag?