Back to top

Slit och släng

Historien om en modern kris

18 februari 2023 – 14 januari 2024

Engelska, franska, nederländska och tyska

Sopor. Kanske den mest synliga och konkreta aspekten av den hotande miljökrisen.

 ”Slit och släng” är ett projekt som lyfter fram avfallets dolda historia i Europa. Samtidigt betonas avfallets betydelse som uttryck för samhällsförändringar. ”Slit och släng” börjar med den industriella revolutionen, tar oss vidare till de svåra förhållanden som rådde under krigen, fortsätter med efterkrigstidens ökande konsumtion och slutar i dagens ofattbara avfallskris. Den visar hur mycket vår avfallshantering har förändrats under åren, och hur vi tänker eller inte tänker på avfall. Det förflutna hjälper oss att förstå att dagens kritik och de högljudda kraven på förändring är relevanta och meningsfulla.

I projektet ”Slit och släng” ingår

  • en utställning i Bryssel som invigs för allmänheten den 18 februari
  • en digital plattform
  • en publikation med en fördjupning i ämnet och en sammanställning av hela projektet.
 
Photograph © Mandy Barker
 

Översikt över projektet

Del 1 i utställningen: Sa du skräp?

Slit och släng-utställningen utforskar avfallsfrågan i Europa ur ett historiskt perspektiv. Den är uppdelad i fyra delar: Den första heter ”Sa du skräp?”

Del 2 i utställningen: Från värdefullt till värdelöst (1800–1945)

Europas befolkning växte snabbt i början av 1800-talet, vilket ledde till en betydligt större produktion av varor. Det betydde också mer avfall – avfall som ofta användes på ett kreativt sätt för att tillverka, och ibland till och med för att sälja nya varor.

Del 3 i utställningen: Slit och släng-Europa (1945 – i dag)

Efter andra världskriget hade en mycket större del av befolkningen råd med konsumtionsvaror.

Del 4 i utställningen: Leva med (utan) sopor

I den sista delen av utställningen undersöker man vad som i dag kallas de ”4 R:en”: reduce, reuse, recycle and repair (minska, återanvänd, återvinn och reparera) och jämför dem med de metoder som länge uppfattades som sunt förnuft.

Lokalt deltagande

Utställningen handlar om sopor – kanske den mest fysiska och påtagliga aspekten av miljökrisen. Därför måste vi på lyssna på de människor som hanterar soporna! Den forskning som gjordes inför utställningen utvidgades till att omfatta inte bara arkivmaterial och akademiska källor utan även fältstudier med experter.

Onlineplattform

Lär dig mer – utbud