Back to top

Tillgänglighet

Webbplatsens tillgänglighet

Historiehusets webbplats är förenlig med riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, som finns på följande adress: http://www.w3.org/TR/WCAG20/

Förenligheten ligger på AA-nivå.

Följande format används på webbplatsen: HTML5, CSS3, jQuery v1.10.2, jpeg, jpg, png, mpeg4, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, zip, jpg, jpeg, odt.